15 minutter er den tiden som er satt av for vanlige konsultasjoner, inklusive tid for skriving av resepter, sykmeldinger m.v. og journal.
Hvis du har flere problemer å ta opp, kan det være nødvendig at du bestiller ny tid for det. Det vil ellers gå ut over de pasientene som er satt opp til de følgende timene.