På grunn av redusert kapasitet hos medarbeiderne ser vi oss nødt til å ha stengt telefon deler av dagen.
Telefonen er åpen kl. 08.30 - 10 og 12.30 - 14, stengt kl. 10-12.30 og etter kl. 14.
Dette må gjøres for at medarbeiderne skal ha tid til andre nødvendige oppgaver.