Lenker


Oppfølging av sykmeldte

NAV's side med informasjon om sykmeldte arbeidstakere

Mine resepter

Her kan du se hvilke resepter som er aktive i "Reseptformidleren", og kan slik holde greie på om du trenger fornyelse av noen av reseptene dine.

Du trenger "BankID" eller annen elektronisk legitimasjon for å logge deg inn på d

Helsenorge.no - den offentlige helseportalen

Offentlig veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner. 

Min helse

Her finner du tjenester som gir deg oversikt over dine egenandeler, resepter og vaksiner. I tillegg kan du skifte fastlege, melde bivirkninger og bestille Europeisk helsetrygdkort.

Min helse er under utvikling, og vil utv