Aktuelt


Pasientreiser - nye retningslinjer

9. juli 2014 kl. 08:33

Fra 1. oktober 2016 er det nye regler for pasientreiser.

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på helseportalen, helsenorge.no.

Dette betyr at du som er pasient ikke lenger trenger å legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre.

Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike søknader det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk for.

Som pasient kan du da velge det transportmiddelet som passer best. Utbetalingen blir den samme om du reiser med buss, tog eller bil.

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende, innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.

Pasienter som av helsemessige grunner ikke kan bruke billigste reisemåte, må ha rekvisisjon fra legen de skal til. Reiser for pasienter som skal til sykehuset, skal sykehuset rekvirere.

Pasienten bestiller i hovedsak reisen selv, legger ut for reisen, og sender reiseregning til Pasientreiser ANS i ettertid. Reiseregningsskjema kan utleveres fra behandler, eller hentes på internett  (www.pasientreiser.no).

Det blir nye skjema fra 1.oktober 2016

Turer med taxi som skyldes manglende kollektivtilbud, skal rekvireres av Pasientreiser, ring tlf. 05515

Se ellers: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Time- og reseptbestilling via mobil-app

7. juli 2014 kl. 07:58

Det er utviklet en egen mobilapplikasjon for bestilling av resepter, legetime eller andre henvendelser.

Applikasjonen heter Helserespons (WTW AS) og finnes i Play Butikk eller AppStore

Nye leger i Rådhusgaten legegruppe

26. januar 2014 kl. 18:30

Turnuslege fra 1. mars 2017 til 31. august 2017 er Anita Suntharalingam.

 

15 minutter

23. oktober 2013 kl. 17:10

15 minutter er den tiden som er satt av for vanlige konsultasjoner, inklusive tid for skriving av resepter, sykmeldinger m.v. og journal.
Hvis du har flere problemer å ta opp, kan det være nødvendig at du bestiller ny tid for det. Det vil ellers gå ut over de pasientene som er satt opp til de følgende timene.

Redusert telefonåpningstid

23. oktober 2013 kl. 17:09

På grunn av redusert kapasitet hos medarbeiderne ser vi oss nødt til å ha stengt telefon deler av dagen.
Telefonen er åpen kl. 08.30 - 10 og 12.30 - 14, stengt kl. 10-12.30 og etter kl. 14.
Dette må gjøres for at medarbeiderne skal ha tid til andre nødvendige oppgaver.